สายอากาศ แบบต่างๆ ต.......................
สายอากาศ F16
ไดกิ 245 MHz.
Arrow antenna
สายอากาศ ยากิ7E 245
สลิมจิม 144-146
Moxon 2 stack168MHz.
lทวินคอลิเนียไดโพล
แบบแขวน 144-146 MHz.
สายอากาศ Super J-pole
สายอากาศ Quagi 144 MHz.
สายอากาศ 5Eตลับเมตร
แมงมุม 144-146 MHz.
ไส้กรอกท่ออลูมิเนียม
2m Colinear 5/8 over 1/4
สายอากาศ+++