กู้ภัยบุญทันตาขอนแก่น
ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พสกนิกรชาวไทย
ขั้นตอนการถวายพระพรชัยมงคล ภูมิพลมหาราชา 5 ธันวาคม 2557
การถวายพระพรชัยมงคลจะมีขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 22.00 น.
ความถี่ที่ใช้ในการถวายพระพรชัยมงคล สมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น รีพีทเตอร์ 145.650 MHz.
ข้อความที่ใช้ในการร่วมถวายพระพร “นามเรียกขานตนเอง” ตามด้วยคำว่า “ขอร่วมถวายพระพรชัยมงคล QRU 73,88 ’’ จะเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้