.
 
hs4 rj
HS4RQJ
HS4IEK
e24qcm
บัณฑิตแอร์การไฟฟ้า
 
 
 
รายชื่อผู้รับใบประกาศนียบัตร และใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น................
เน็ตคอลโทรลเสียงสะออนนครขอนแก่น
hs6nmm
hs4vbg
hs4glv
ฟังเสียงทดสอบสัญญาณ ประจำวันที่นี่ net
E21HZR E23KEZ HS1MCQ
HS6UJP  HS4UHU  HS4ZOU
 ข่าว-ประกาศ E22UKZ HS4VBG
 HS4XFY  E24QCM  HS4WBG
HS4NTV  HS6NMM E21EYO
ข่าว กิจกรรม ประชาสัมพันธ
 
 
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 
นามเรียกขานล่าสุด
คลังสมองของเรา
 
 
 
 
app-ham
 
วีระพงษ์ เหล่าประเสริฐ
HS4IEK

Email:
weelao@hotmail.com

Tel: 08-1546-9722
hs4iek
 
 
โครงการบ้านปลอดภัย
สมาคมกู้ภัยมิตรภาพเมืองพล
เอ๊กซ์วันบีบีกันขอนแก่น
ขอนแก่นพรเจริญ พระใหญ่
มูลนิธิขอนแก่นสามัคคีอุทิศ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อ.พระยืน
สถานีวิทยุนากลาง-โพนพิสัย
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สถานีวิทยุคนเมืองขอน
Facebook HS4AK
เออาร์เพื่อนอาสา ขอนแก่น
นักวิทยุสมัครเล่นฅนกินเส้น
เรนเจอร์เรดิโอเวฟขอนแก่น
โรงพยาบาลทันตกรรม
สมชายเซอร์วิส HS4FGJ
บัญฑิตแอร์การไฟฟ้า
ยิ่งเจริญแบทเตอรี่ HS4RTH
ทอมมี่หมูย่างเกาหลี E24QCM
นรุจีรถเช่า ขอนแก่น
อบต.หนองตอกแป้น กาฬสินธุ์
 
 
 
 
 
สมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น HS4AK เลขที่ 102/1 ถ.พิมพสุตร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น (40000) โทร.081 5469722แฟลกซ์ 043 202862
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2537 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2547  ออกแบบและพัฒนา โดย ทีมงานฝ่ายสารสนเทศ อุษณิษา ประสพทรัพย์ HS4UAK